Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wstęp | str. 11

Podziękowania | str. 15

Przedmowa | str. 17

Wprowadzenie | str. 19

Część I
Zapoznawanie się | str. 29


Ćwiczenie 1
Koło alfabetyczne: jak poprzez zabawę nauczyć się imion i nie tylko | str. 31

Ćwiczenie 2
CV grupy: kim jesteśmy jako grupa | str. 33

Ćwiczenie 3
To, co wspólne: poznawanie się | str. 35

Ćwiczenie 4
Prognozy: zgadywanki o współuczestnikach | str. 37

Ćwiczenie 5
Rundka zapoznawcza: krótka autoprezentacja | str. 39

Ćwiczenie 6
Co kryje imię? Moja historia | str. 41

Część II
Komunikacja | str. 43


Ćwiczenie 7
Żetony komunikacji: ćwiczenie kształtujące świadomość | str. 45

Ćwiczenie 8
Komunikacja bezpośrednia: wy piszecie scenariusze | str. 47

Ćwiczenie 9
Wyjaśnianie skomplikowanych kwestii: unikanie zalewu informacji | str. 49

Ćwiczenie 10
Zapewnienie uczestnictwa: stosowanie różnych form dyskusji | str. 55

Część III
Zachowanie asertywne | str. 63


Ćwiczenie 11
Konfrontacja z pracownikami: pokonywanie lęku | str. 65

Ćwiczenie 12
Asertywny komunikat: wyrażenia wprowadzające | str. 71

Ćwiczenie 13
Perswazja niewerbalna: ocena jej wpływu | str. 77

Ćwiczenie 14
Odmowa wykonania niewygodnych próśb: rozwijanie sztuki mówienia "nie” | str. 79

Ćwiczenie 15
Składanie skarg i żądanie zmiany: ćwiczenie umiejętności | str. 85

Część IV
Wywieranie wpływu na inne osoby | str. 89


Ćwiczenie 16
Rzeka aligatorów: różne postrzeganie tych samych cech | str. 91

Ćwiczenie 17
Najpierw pytanie: najlepszy sposób na pokonanie oporu | str. 97

Ćwiczenie 18
Wywieranie wpływu na inne osoby: cztery scenki | str. 101

Ćwiczenie 19
Zastosowanie techniki "stopa w drzwi": unikanie odmowy | str. 107

Część V
Konflikt i negocjacje | str. 111


Ćwiczenie 20
Postrzeganie konfliktu: gra w kojarzenie słów | str. 113

Ćwiczenie 21
Co wnosisz do sytuacji konfliktowych: analiza różnych stylów | str. 117

Ćwiczenie 22
Walka o 10 000 dolarów: praca nad rozwiązaniem konfliktu | str. 123

Ćwiczenie 23
Zamiana ról: przyjęcie stanowiska drugiej strony | str. 129

Ćwiczenie 24
Ocena sposobu rozwiązywania konfliktu: nasze kontra wasze | str. 131

Ćwiczenie 25
Przerwanie impasu: działania prowadzące do postępu | str. 135

Część VI
Kreatywność a rozwiązywanie problemów | str. 141


Ćwiczenie 26
Przygotowania do burzy mózgów: kreatywne rozgrzewki | str. 143

Ćwiczenie 27
Rozłożenie na części: pokaz techniki zwiększającej kreatywność | str. 151

Ćwiczenie 28
Burza mózgów na kartce: alternatywny sposób werbalnego generowania pomysłów | str. 155

Ćwiczenie 29
Inspirujące wycinanki: uwolnij umysł | str. 157

Ćwiczenie 30
Postawienie się w sytuacji innej osoby: przyjęcie jej punktu widzenia | str. 161

Ćwiczenie 31
Podejmowanie decyzji po burzy mózgów: zawężenie liczby możliwości | str. 165

Część VII
Różnorodność | str. 169


Ćwiczenie 32
Przynależność do mniejszości: symulowanie codziennej rzeczywistości | str. 171

Ćwiczenie 33
Jestem ciekaw: pytania, które baliście się zadać | str. 175

Ćwiczenie 34
Wyjaśnienie nieporozumień: o mnie i o takich jak ja | str. 179

Ćwiczenie 35
Uwolnienie wspomnień: ujawnienie informacji na swój temat w zróżnicowanej grupie | str. 183

Część VIII
Usprawnianie pracy zespołowej | str. 187


Ćwiczenie 36
Głosowanie wielokrotne: konstruktywny sposób podejmowania decyzji | str. 189

Ćwiczenie 37
Rotacja prowadzących: przećwiczenie skutecznego sposobu prowadzenia szkolenia | str. 193

Ćwiczenie 38
Wymiana kartek: wyjątkowy sposób pobudzania dyskusji | str. 199

Ćwiczenie 39
Trudności z głosowaniem większościowym: zbieg okoliczności | str. 203

Ćwiczenie 40
Zmiana zasad: modyfikacja procesu grupowego | str. 207

Ćwiczenie 41
Poskromienie ego: narzędzie dla osób prowadzących szkolenia dla zespołów | str. 211

Część IX
Wymiana informacji zwrotnych | str. 215


Ćwiczenie 42
Metafory zwierzęce: uzyskiwanie szczerych informacji zwrotnych | str. 217

Ćwiczenie 43
Płatki pszeniczne kontra pączki: przekazanie skutecznych informacji zwrotnych | str. 227

Ćwiczenie 44
Ocena oddziaływania słów: praktyczne aspekty przekazywania informacji zwrotnych | str. 233

Ćwiczenie 45
Gdy przekazywanie lub uzyskiwanie informacji zwrotnych stanowi wyzwanie: twoja rada | str. 239

Część X
Przywództwo | str. 243


Ćwiczenie 46
Roleta okienna: prezentacja różnych podejść do procesu podejmowania decyzji | str. 245

Ćwiczenie 47
Odbicie lustrzane: doświadczanie blasków i cieni przywództwa | str. 249

Ćwiczenie 48
Opuszczenie strefy komfortu: krótkie ćwiczenie poświęcone zmianom | str. 255

Ćwiczenie 49
Potencjalne zmiany: marzenia wykraczające poza status quo | str. 261

Część XI
Szkolenie i coaching pracowników | str. 267


Ćwiczenie 50
Robienie motyli: liczy się nie to, co mówisz | str. 269

Ćwiczenie 51
Nauka przyjazna dla mózgu: zastosowanie czterech kluczowych zasad | str. 277

Ćwiczenie 52
Rozwijanie umiejętności dzięki odgrywaniu scenek: liczne możliwości | str. 285

Ćwiczenie 53
Elementy skutecznego coachingu: obserwacja procesu | str. 293

Ćwiczenie 54
Zademonstruj, ale nie mów: podnoszenie poprzeczki | str. 297

Część XII
Zrozumienie innych osób | str. 301


Ćwiczenie 55
Unikanie etykietek: obiektywna interpretacja zachowania | str. 303

Ćwiczenie 56
Bądź zaciekawiony, a nie rozjuszony: pięć sposobów na zrozumienie innych osób | str. 311

Ćwiczenie 57
Porównywanie siebie do innych: w poszukiwaniu podobieństw i różnic | str. 315

Ćwiczenie 58
Trzy K: co sprawia, że ludzie są trudni | str. 319

Część XIII
Sprzedaż i obsługa klienta | str. 325


Ćwiczenie 59
Skuteczna prezentacja handlowa: ćwiczenie na rozgrzewkę | str. 327

Ćwiczenie 60
Niezadowoleni klienci: jak ich do siebie przekonać? | str. 331

Ćwiczenie 61
Doradzać albo nie doradzać: ocena stylu sprzedaży | str. 337

Ćwiczenie 62
Filozofia sprzedaży w twojej firmie: w jaki sposób traktujecie klientów? | str. 341
Część XIV
Budowanie zespołu | str. 345


Ćwiczenie 63
Etapy rozwoju zespołu: segregowanie kart | str. 347

Ćwiczenie 64
Reklama telewizyjna: niezwykłe ćwiczenie poświęcone budowaniu zespołu | str. 353

Ćwiczenie 65
Kreatywne budowanie domu: ćwiczenie oparte na pracy w zespole | str. 355

Ćwiczenie 66
Metoda akwarium: obserwacja procesu grupowego | str. 357

Ćwiczenie 67
Składanie papierowych kubeczków: symulacja dotycząca organizacji uczącej się | str. 361

Ćwiczenie 68
Czy jesteś graczem drużynowym? Zachowanie graczy drużynowych | str. 367

Ćwiczenie 69
Papierowe samoloty: potencjał tkwiący we współpracy | str. 373

Część XV
Szkolenie szkoleniowca | str. 377


Ćwiczenie 70
Aktywne Wakacje Sp. z o.o.: zagadnienia a cele | str. 379

Ćwiczenie 71
Wyzwania związane z projektowaniem: plan osiągnięcia celów szkoleniowych | str. 383

Ćwiczenie 72
Energizery: sposób na pobudzenie grupy szkoleniowej | str. 387

Ćwiczenie 73
Czy to ci się kiedyś przytrafiło? Zapewnienie skuteczności zespołowego uczenia się | str. 391

Ćwiczenie 74
Style szkolenia: trzy kontinua | str. 397

Ćwiczenie 75
Wielość możliwości: poszerzenie własnego repertuaru szkoleniowego | str. 399