Aktywne ćwiczenia szkoleniowe

 

 

 

 

 Aktywne ćwiczenia szkoleniowe zostały opracowane w taki sposób, aby były zaskakujące, dynamiczne, pełne dramaturgii i zapewniały niezapomniane wrażenia. Dzięki temu szkolenie pozostaje dłużej w pamięci jego uczestników, gwarantuje osiągnięcie celów szkoleniowych i pozwala uzyskać trwałe efekty. Ćwiczenia powstały na podstawie trzydziestopięcioletniego doświadczenia autora w zawodzie trenera i projektanta szkoleń. W trakcie aktywnych ćwiczeń szkoleniowych stosuje się gry, symulacje, scenki i wizualizacje, które angażują zarówno myślenie, jak i emocje uczestników. Zamieszczone w tym zbiorze ćwiczenia stanowią cenną podpowiedź i źródło inspiracji dla trenerów, by mogli samodzielnie projektować i udoskonalać proces aktywnych szkoleń oparty na metodzie uczenia przez doświadczanie.

Ćwiczenia można wykorzystać przy omawianiu takich zagadnień, jak:


• zapoznawanie się i komunikacja,

• zachowanie asertywne,

• wywieranie wpływu na inne osoby,

• konflikt i negocjacje,

• kreatywność a rozwiązywanie problemów,

• usprawnianie pracy zespołowej,

• wymiana informacji zwrotnych,

• przywództwo,

• szkolenie i coaching pracowników,

• zrozumienie innych osób,

• sprzedaż i obsługa klienta,

• budowanie zespołu,

• szkolenie szkoleniowca.

Publikacja jest przeznaczona dla trenerów pragnących rozwijać i ulepszać swoje programy szkoleniowe. Zawarte w niej wskazówki, instrukcje i propozycje ćwiczeń umożliwiają prowadzącym zorganizowanie ciekawych i efektywnych zajęć, a ich uczestnikom zdobycie wiedzy i doświadczenia w wymienionych dziedzinach.

 

   

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.